Verklarende Woordenlijst

Spondylosis Deformans

Spondylose is een non-inflammatoir proces, geassocieerd met een degeneratie van de annulus fibrosis van de tussenwervelschijf. Er vormen zich benige sporen en brugjes tussen de wervels. Aangenomen wordt dat spondylose in de meeste gevallen geen of weinig klachten geeft (soms stijfheid). Er moet een onderscheid gemaakt worden met de aandoening DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis). Bij deze ziekte verbenen bepaalde ligamenten en pezen, dit tast zowel de wervelkolom als de ledematen aan. DISH is vooral bekend bij mensen. Bij de hond lijken vooral Boxers gevoelig te zijn. DISH kan bij deze honden ook voorkomen in combinatie met spondylose, maar de symptomen van DISH zijn zeer ernstig (pijn, neurologische uitval, botbreuken), in tegenstelling met spondylose.

Vanuit AOMD oogpunt is de brugvorming een poging van het lichaam om instabiliteit van de wervelkolom te compenseren. Corrigeren van de afwijkende stand maakt de spondylose overbodig. Er zijn vanuit de praktijkervaring anekdotische aanwijzingen dat spondylose een omkeerbaar proces is, dat wil zeggen: de radiografisch waarneembare sporen en bruggen kunnen op de lange termijn verdwijnen na orthomanipulatieve behandeling. Deze veronderstelling moet nog getoetst worden.