NL
|
EN
|
FR
|
DE
|
ES

Privacy statament

Privacy statement

Aharon orthomanuele diergeneeskunde vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook zeer belangrijk. Aharon orthomanuele diergeneeskunde conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze site is toegankelijk voor iedereen. Hij is bedoeld voor diegene die geïnteresseerd is in de producten en diensten van Aharon orthomanuele diergeneeskunde. Aharon orthomanuele diergeneeskunde registreert algemene bezoekgegevens zoals het aantal clicks op een bepaald onderwerp en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. Het beleid van Aharon orthomanuele diergeneeskunde is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan de door u verstrekte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij verzoeken om informatie en/of bij de aanvraag van een product en/of dienst van Aharon orthomanuele diergeneeskunde worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Aharon orthomanuele diergeneeskunde kan deze gegevens gebruiken om u te informeren over relevante producten of diensten.

Wijzigingen

Aharon orthomanuele diergeneeskunde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Dislaimer

Disclaimer Aharon orthomanuele diergeneeskunde zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Aharon orthomanuele diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.kreupeldier.nl of uit het uitgaan van informatie die op de site wordt verstrekt.

De inhoud van deze site mag niet gekopieerd en/of veranderd worden zonder toestemming vooraf van Aharon orthomanuele diergeneeskunde. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.kreupeldier.nl ligt volledig bij Aharon orthomanuele diergeneeskunde. De op deze website afgebeelde gegevens waar onder andere onder begrepen logo’s, teksten en grafisch materiaal zijn eigendom van Aharon orthomanuele diergeneeskunde en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Aharon orthomanuele diergeneeskunde geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle gegevens die u stuurt naar www.kreupeldier.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.