Verklarende Woordenlijst

Elleboogdysplasie (ED), elleboogincongruentie

Abnormale ontwikkeling van het ellebooggewricht. Verzameling aandoeningen die afzonderlijk of gelijktijdig voorkomen en kunnen leiden tot pijn en kreupelheid: losse processus coronoideus, losse processus anconeus, osteochondrosis dissecans, kraakbeenerosies en elleboogincongruentie. De exacte rol van elleboogincongruentie bij het ontstaan van ED is complex en nog niet volledig opgehelderd. Grote hondenrassen (Berner sennenhond, Duitse herder, rottweiler, labrador retriever) zijn gepredisponeerd en de eerste klachten beginnen typisch tussen de leeftijd van 4 en 8 maanden. De behandeling van ED is medicamenteus of chirurgisch, naargelang de leeftijd, het ras, de levenswijze van de patiënt en de verwachtingen en wensen van de eigenaar. Het type van chirurgie wordt gekozen op basis van de gediagnosticeerde pathologieën in het ellebooggewricht, en kan gaan van interne fixatie of verwijdering van een fragment, tot debridement, en pogingen tot correctie van de incongruentie. Het resultaat van zowel een chirurgische als een niet-chirurgische behandeling van ED is vaak teleurstellend, met residuele of recidiverende kreupelheid, en progressieve osteoartritis in alle gevallen.

Vanuit AOMD ervaring is een specifieke vorm van elleboogincongruentie met voorhandkreupelheid, eenvoudig klinisch vast te stellen en te behandelen met zeer goed resultaat. AOMD definieert deze vorm van elleboogincongruentie als een exo- ofwel endorotatie van de radius ten opzichte van de humerus.