Verklarende Woordenlijst

Afwijkende wervelstanden

Instabiliteit van de wervelkolom door bijvoorbeeld tussenwervelschijfdegeneratie, aangeboren afwijkingen of een trauma, kan leiden tot verdraaiing (rotatie), verplaatsing (dislocatie) of verschuiving (translatie) van een of meerdere wervels.

Vanuit AOMD oogpunt wordt een wervelpositie als afwijkend beschouwd indien de uitlijning ervan afwijkt volgens de longitudinale, ventrodorsale of laterale (dextro-sinistrale) lichaamsas. Daarbij is een wervelstand afwijkend als de dwarsuitsteeksels (processi transversi) niet parallel staan.

Een afwijkende wervelstand kan pijn, bewegingsbeperking en functieverlies veroorzaken. Aharon Orthomanuele Diergeneeskunde is ontwikkeld en wordt toegepast om afwijkende wervelstanden manueel te corrigeren, zodat de natuurlijke stand en functie worden hersteld.