Verklarende Woordenlijst

Patellaluxatie

Luxatie van de patella uit de trochlea van de femur, meestal als gevolg van één of meerdere anatomische afwijkingen aan de achterpoot, zoals coxa vara, een ondiepe trochlea, afwijkingen van de m. sartorius of m. rectus femoris, afwijkende bouw van de femur en/of de tibia. Patellaluxatie naar mediaal, naar lateraal, of beide, komt voor in vier graden naargelang de ernst. De behandeling is medicamenteus, of chirurgisch. Er zijn verschillende chirurgische technieken; meestal wordt een combinatie hiervan gebruikt.

Vanuit AOMD oogpunt is een standafwijking (exo- of endorotatie) van de tibia ten opzichte van de femur een van de oorzaken van knieproblemen zoals patellaluxatie. De AOMD corrigeert deze standafwijking en behandelt daarmee de aandoening met een goed curatief en preventief resultaat.