Verklarende Woordenlijst

Bewegingsadvies

Bij een Orthomanuele Diergeneeskundige behandeling hoort nazorg. Nazorg bestaat uit een bewegingsadvies of een revalidatieplan. Het bewegingsadvies wordt individueel bepaald en kan onder andere omvatten: de hoeveelheid beweging en het type van rust, een schema voor wandelfrequentie en -duur of een bewegingsplan voor het versterken van bepaalde spieren. Bij het opstellen van het bewegingsadvies wordt rekening gehouden met de leeftijd, levensstijl en gewoonlijke activiteiten van de patiënt. Bij werk- of sporthonden wordt toegewerkt naar het te verwachten prestatieniveau.