Verklarende Woordenlijst

Hernia Nucleus Pulposus (HNP)

HNP is een verouderde en in wezen onjuiste term. In de diergeneeskunde worden aandoeningen van de tussenwervelschijf tegenwoordig "intervertebral disc disease" (IVDD) genoemd. In de cervicale regio spreken we van "cervical disc disease" (CDD), en in de thoracolumbale regio van "thoracolumbar disc disease" (TLDD). De neurologische toestand naar gelang de ernst van de uitvalsverschijnselen wordt als volgt geclassificeerd:

Graad Neurologische status Proprioceptie Blaascontrole Diepe pijnperceptie
I Pijn + + +
II Paraparese - + +
III Parapalyse - + +
IV Parapalyse - - +
V Parapalyse - - -

(Tabel naar Griffith, 1982)

Vanuit AOMD oogpunt leidt degeneratie van de tussenwervelschijf tot wervelinstabiliteit. Deze instabiliteit kan een incongruentie van opeenvolgende wervels veroorzaken. Wervelincongruentie, instabiliteit en degeneratie van de tussenwervelschijf monden uit in extrusie van de nucleus pulposus (HNP type 1) of protrusie annulus fibrosus (HNP type 2).

Druk op het ruggenmerg en trauma, veroorzaakt door kinetische energie van de geëxtrueerde tussenwervelschijf, kunnen pijn en neurologische deficiëntie veroorzaken. Verondersteld wordt dat door opheffing van de wervelincongruentie de druk op de tussenwervelschijf vermindert. Dit creëert de meest gunstige omstandigheden voor herstel en verbetering van de neurologische toestand.

Binnen de AOMD wordt ook het herstel van de patiënt beoordeeld aan de hand van neurologische gradering. Onder volledig herstel wordt verstaan: graad 0, dus een volledig normale gang en proprioceptie, zonder residuele parese. Aanwezigheid van enige residuele motorische deficiëntie (parese en/of vertraagde proprioceptieve reflexen) betekent herstel tot slechts graad I.