NL
|
EN
|
FR
|
DE
|
ES
Direct hulp
Tel: 0172 407 603

Informatie voor dierenartsen

Pijn

Pijn in de nek, rug en voor- en achterhand komt bij dieren vaak voor. Pijn, kreupelheid, verlammingsverschijnselen, moeite met opstaan, traplopen en springen (bijvoorbeeld in de auto) kunnen terug te voeren zijn op een afwijkende stand van de wervels en/of gewrichten. Bij deze afwijkende stand wordt het zenuwstelsel ter hoogte van de scheve wervel (of gewricht) geprikkeld wat tot pijn en functieverlies leidt. Sommige gedragsafwijkingen zoals een angstige, onrustige of agressieve hond zijn soms terug te voeren op een (te corrigeren) afwijkende wervelstand.

Vanuit AOMD oogpunt is er sprake van standsafwijkingen. Na correctie van deze standsafwijkingen kan het lichaam herstellen en kan langzaam de normale functie weer uitgevoerd worden en zullen de pijnklachten verdwijnen.