NL
|
EN
|
FR
|
DE
|
ES
Direct hulp
Tel: 0172 407 603

Informatie voor dierenartsen

Orthomanuele diergeneeskunde

Orthomanuele geneeskunde is een medisch specialisme dat zich richt op de behandeling van klachten van, of gerelateerd aan het bewegingsapparaat. Dorit Aharon ontwikkelde een orthomanuele behandelmethode toegespitst op dieren, de Aharon methode. Orthomanuele diergeneeskunde gaat uit van symmetrie van de wervelkolom en benadert het probleem in eerste instantie via kleine veranderingen in de stand van de botdelen. Een afwijkende wervelstand of een gewrichtsdeel kan pijn, bewegingsbeperking en functieverlies veroorzaken. Het doel van de orthomanuele diergeneeskunde is het corrigeren van afwijkende wervel- en gewrichtsstanden zodat de natuurlijke stand en functie wordt hersteld.

Orthomanuele diergeneeskundige manipulatie kan worden gedefinieerd als een manipulatie door directe kracht op een benig onderdeel van de wervelkolom met een gestoorde stand/functie, gebruikmakend van een kleine hefboom binnen een segment, in de richting van de natuurlijke stand/functie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgangshouding die of (een) tractie dan wel een kracht in de gewenste richting genereert. Er wordt gebruik gemaakt van een pulserende kracht en/of een snelle impuls.

Instabiliteit van de wervelkolom door bijvoorbeeld tussenwervelschijfdegeneratie, aangeboren afwijkingen of een trauma, kan leiden tot verdraaiing (rotatie), verplaatsing (dislocatie) of verschuiving (translatie) van een of meerdere wervels.

Vanuit Aharon Orthomanuele Diergeneeskundig (AOMD) oogpunt wordt een wervelpositie als afwijkend beschouwd indien de uitlijning ervan afwijkt volgens de longitudinale, ventrodorsale of laterale (dextro-sinistrale) lichaamsas. Daarbij is een wervelstand afwijkend als de dwarsuitsteeksels (processi transversi) niet parallel staan.