NL
|
EN
|
FR
|
DE
|
ES

Veelgestelde vragen

Over de dierenarts

Zijn er meer dierenartsen voor orthomanuele diergeneeskunde in Nederland?

Drs. Aharon was de eerste dierenarts in Nederland met een diploma voor orthomanuele geneeskunde (vanaf 2001). Zij heeft de orthomanuele geneeskunde aangepast voor en bij dieren en ontwierp hiermee de Aharon-methode. Sinds 2013 zijn dierenartsen Jacha Heukels, Frederique Bavelaar en Iris van Deur opgeleid tot en werkzaam als orthomanueel dierenarts Methode Aharon.
Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van nvomd.

Is drs. Aharon een fysiotherapeute?

Nee, drs. Aharon is dierenarts. Na haar studie diergeneeskunde heeft zij gedoceerd aan de Faculteit voor Diergeneeskunde in Israël en jarenlang gewerkt in een eerstelijns dierenartsenpraktijk in Nederland. Drs. Dorit Aharon heeft uitgebreide ervaring met fysiotherapie in multidisciplinair verband en is zeer bekwaam in de revalidatie van gezelschapsdieren. Tevens heeft zij de opleiding orthomanuele geneeskunde gevolgd. Daarnaast heeft ze extra opleidingen in de neurologie en orthopedie gevolgd in binnen- en buitenland. In Nederland en het buitenland heeft zij meerdere lezingen gegeven. Zij is buitengewoon lid van de Vereniging Artsen voor Orthomanuele Geneeskunde, lid van de Nederlandse Vereniging Orthomanuele Diergeneeskunde en lid van de ESVN (European Society of Veterinary Neurology).

Voert drs. Aharon ook operaties uit?

Nee, drs. Aharon behandelt dieren uitsluitend volgens de principes van de orthomanuele diergeneeskunde. Dit doet zij met haar handen. Als drs. Aharon denkt dat een dier geholpen kan worden met een operatie, dan zal zij u doorverwijzen naar een specialist op dat gebied.

Medisch

Wat is orthomanuele diergeneeskunde?

Orthomanuele diergeneeskunde kan worden gedefinieerd als een manipulatie door directe kracht op een benig onderdeel van de wervelkolom met een gestoorde stand/functie, gebruikmakend van een kleine hefboom binnen een segment, in de richting van de natuurlijke stand/functie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een uitgangshouding die of (een) tractie dan wel een kracht in de gewenste richting genereert. Er wordt gebruikgemaakt van een pulserende kracht en/of een snelle impuls (Van de Veen et al.; Variance in Manual Treatment of Nonspecific Low Back Pain between Orthomanual Physicians, Manual Therapists, and Chiropractors, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Vol. 28, nr. 2, February 2005).

Wat houdt een behandeling precies in?

Na algemeen, orthopedisch en neurologisch onderzoek zal drs. Aharon, indien nodig, uw hond behandelen volgens de orthomanuele methode. Bij een behandeling wordt een afwijkende stand van de wervel(s) en/of gewrichten gecorrigeerd. Als uw hond of kat pijn heeft, kreupel loopt, verlamd is, moeite heeft met lopen of opstaan, springen en traplopen is dit onder andere terug te voeren op een afwijkende stand van de wervels en gewrichten.

Hoeveel behandelingen heeft mijn dier nodig?

Een behandeling bestaat uit gemiddeld drie afspraken. Bij een behandeling wordt een afwijkende stand van de wervel(s) en/of gewricht(en) gecorrigeerd. U komt na twee weken terug voor controle/nabehandeling. Na drie maanden komt u nog een keer terug voor een controle. Dit protocol kan afwijken, afhankelijk van de ernst van de klachten van uw hond of kat.

Het gaat zo goed met onze hond (of kat) na de eerste behandeling. Moeten we voor de 2e behandeling wel echt komen?

Jazeker, de dierenarts test uw hond orthopedisch en neurologisch tijdens de 2e behandeling. Zo beoordeelt zij wederom de stand van de wervelkolom, het bekken en de gewrichten. Het kan zijn dat u het looppatroon goed vindt, terwijl er medisch gezien door drs. Aharon nog aanwijzingen kunnen voorkomen om uw hond te behandelen of door te verwijzen.

Is een behandeling erg pijnlijk of kan het erger worden na een behandeling?

Het corrigeren van een wervel is maar een heel kort moment en het is vaak al voorbij voordat uw hond of kat daarop kan reageren. Het is onze ervaring dat vrijwel alle dieren de behandeling prima verdragen. Napijn is mogelijk na een behandeling, dit betreft vooral spierpijn en gaat over na maximaal 72 uur.

Mijn hond heeft een hernia. Kan een behandeling het niet erger maken? Is het beter om eerst fysiotherapie of acupunctuur te doen?

Drs. Aharon gaat bij een nieuwe patiënt eerst en vooral als dierenarts te werk. Ze bekijkt de ziektegeschiedenis en doet algemeen, orthopedisch, neurologisch en een aanvullend orthomanueel onderzoek. Daarna volgt de differentiaaldiagnose en wordt een diagnostisch en/of behandelplan opgesteld. Dit plan kan bijvoorbeeld bestaan uit een conservatieve behandeling, verdere diagnostiek of chirurgie, dan wel (terug)verwijzing naar de dierenarts of -specialist. Indien geïndiceerd, kan orthomanuele therapie deel uitmaken van het behandelplan.

Dierfysiotherapie, hoe goed ook, heeft symptomatisch effect, is verlichtend (de hond kan ontspannen) maar lost het probleem van de hernia niet op. Fysiotherapie is mogelijk zinvol in de revalidatieperiode, bijvoorbeeld om spierkracht te versterken en coördinatie te verbeteren. Dit alleen na de behandeling en op verwijzing van een dierenarts.

Acupunctuur, hoe verlichtend ook (werkt pijnstillend), lost het probleem van de hernia niet op: afwijkende wervelstanden zijn door acupunctuur niet op te heffen, noch kan de uitpuilende tussenwervelschijf "terug" op zijn plaats komen.

Mijn hond heeft Spondylose. Is het te behandelen?

Spondylose is een non-inflammatoir proces, geassocieerd met een degeneratie van de annulus fibrosis van de tussenwervelschijf. Er vormen zich benige sporen en brugjes tussen de wervels. Spondylose zelf (de brugjes die gevormd zijn tussen de wervels) is niet te behandelen. De oorzaak ervan (instabiliteit van de wervels) wel.

Volgens de visie van de orthomanuele diergeneeskunde is de brugvorming tussen de wervels een poging van het lichaam om instabiliteit van de wervelkolom te compenseren. Opheffen van de afwijkende stand maakt de spondylose overbodig. Er zijn aanwijzingen dat spondylose een omkeerbaar proces is, dat wil zeggen: de radiografisch waarneembare sporen en bruggen kunnen op de lange termijn verdwijnen na orthomanuele behandeling. Deze veronderstelling moet nog getoetst worden.

Mijn hond heeft een hernia: heeft pijn, loopt ongecoördineerd, is lam in de voor of achterpoten, kan zijn behoeftes niet gecontroleerd doen en heeft geen gevoel in zijn tenen. Maar bij onderzoek bij u worden er geen afwijkende wervelstanden gevonden noch gecorrigeerd. Heeft mijn hond dan wel een hernia?

Terwijl bijna in alle gevallen met hernia-klachten ook wervelstandsafwijkingen te constateren zijn, kan het wel eens voorkomen dat de hond last van zijn rug of nek heeft maar aan de wervelkolom geen afwijkende standen te vinden zijn. Dit zien wij geregeld bij nekpatiënten die pijn kunnen hebben en zelfs uitval van de voor- en achterpoten, zonder standsafwijkingen in de nekwervels.

Wat mag de hond of kat na de behandeling niet of moet hij of zij juist wel?

Dit hangt af van de aard van de klachten. Rust en gedoseerd bewegen is in het algemeen het belangrijkste. Details hierover worden uitgelegd in de praktijk na de behandeling.

Mag mijn hond of kat zijn/haar medicijnen op de dag van behandeling innemen?

Als het kan raden we u aan om medicijnen op de dag van behandeling niet te geven of eventueel te halveren. Als uw hond of kat veel pijn heeft (zeker ook gezien de reis die gemaakt moet worden) mag u dit gewoon geven.

Heeft een puppykeuring zin?

Zeker. Jonge honden zijn vaak onbezonnen en kennen geen remmingen. Schade aan gewrichten, spieren of pezen sluipen er soms al op jonge leeftijd in, zonder dat u iets in de gaten heeft. Meer uitleg hierover vindt u op de pagina diensten.

Wat houdt een sportkeuring in?

Onderzoek: beoordeling van de gang(en), onderzoek van de stand van de wervels, gewrichten en het skelet in het algemeen, beoordeling van gewrichten, botten, pezen en spieren (door middel van palpatie). Ondersteuning, indien nodig met röntgenfoto, eventueel bloedonderzoek (in samenwerking met uw eigen dierenarts). Behandeling en advies: het corrigeren van de afwijkende gewrichts- of wervelstanden. Trainings- en revalidatieadvies, en/of voorschrijven van medicinale therapie.

Wat zijn algemene overeenkomsten en verschillen tussen orthomanuele (dier)geneeskunde, manuele therapie en chiropractie?

Overeenkomsten tussen de drie beroepsgroepen zijn de sterke aandacht voor de diagnostiek, het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van manipulatieve en/of mobiliserende technieken tijdens de behandeling. De door de beroepsgroepen geformuleerde uitgangspunten en het doel van de behandeling leiden tot enige verschillen. De orthomanuele geneeskunde richt zich vooral op het diagnostiseren van standsafwijkingen van botstukken en het vervolgens bewerkstelligen van symmetrie in de wervelkolom. Tijdens orthomanipulatie wordt de asymmetrische stand van een onderdeel van het skelet gecorrigeerd, waardoor pijn en verminderde functie opgelost kunnen worden.

De manuele therapie is gericht op het gehele bewegingssysteem en accepteert asymmetrie en individuele voorkeur voor functie. Door de manipulatie wordt de functie (bewegingsmogelijkheid) hersteld, maar de asymmetrische stand wordt niet aangepast, maar geaccepteerd als een eigenschap die per individu verschilt.

Bij de chiropractie staat het zenuwstelsel naast het bewegingsapparaat centraal. Chiropractie probeert blokkades op te heffen die normale functie en beweging beperken. De manuele therapie en chiropractie behandelen overwegend de voornaamste klacht met prioriteit, terwijl de orthomanuele geneeskunde vaste behandelvolgordes hanteert. Ortho komt uit het Grieks en betekent recht, gelijk of normaal en manueel is van het Latijnse woord manus voor hand. Orthomanueel is dan “met de hand rechtzetten”. Chiropractor is afgeleid van het Griekse cheir dat hand betekent en prattein dat doen handelen betekent. Chiropractie is dan “gedaan door de hand”. Manuele therapie spreekt in deze voor zich. (drs. E.A. van de Veen, prof. dr. ir. H.C.W. de Vet; Een beschrijvende vergelijking van de Orthomanuele geneeskunde, de manuele therapie en de chiropractie: de behandeling van aspecifieke lage rugklachten, EMGO-instituut, VU Medisch Centrum, 2005).

De orthomanuele diergeneeskunde richt zich op het diagnostiseren van standsafwijkingen van de wervels en gewrichten van het gehele dier en het vervolgens bewerkstelligen van symmetrie in de wervelkolom en de gewrichten. Tijdens de behandeling wordt de asymmetrische stand van een onderdeel van het skelet gecorrigeerd, waardoor pijn en verminderde functie opgelost kunnen worden.

Informatief

Wat moet ik meenemen?

Uiteraard uw hond of kat. Verder eventuele röntgenfoto’s (als die gemaakt zijn) en het medicijngebruik.

Mogen we bij de behandeling aanwezig zijn?

Ja, de hond/kat wordt zoveel mogelijk op zijn/haar gemak gesteld en daarom is het ook belangrijk dat u daarbij bent.

Is een verwijsbrief nodig?

Nee, dit is niet strikt noodzakelijk. Wel is het handig om zoveel mogelijk gegevens van uw eigen dierenarts te ontvangen. De verwijsbrief is een van de manieren om deze informatie uit te wisselen.

Wordt deze behandeling vergoed door de verzekering?

Dit verschilt per verzekering. Er zijn meerdere verzekeringen die de orthomanuele behandeling vergoeden, zoals PETplan, Proteq en Ohra. Het is verstandig eerst de voorwaarden goed door te lezen.